Op al onze overeenkomsten is het Veilingreglement van FloraHolland en in aanvulling/afwijking hiervan de Algemene Voorwaarden FloraHolland Connect van toepassing, welke op de website van FloraHolland zijn gepubliceerd.

Koper en verkoper verklaren op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze zijn op verzoek te ontvangen.

Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Voor deze voorwaarden volg onderstaande:

Veiling reglement FloraHolland

Algemene voorwaarden FloraHolland connect