Op al onze overeenkomsten is het Veilingreglement van RoyalFloraHolland en in aanvulling/afwijking hiervan de Algemene Voorwaarden RoyalFloraHolland van toepassing, welke op de website van RoyalFloraHolland zijn gepubliceerd.

Koper en verkoper verklaren op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze zijn op verzoek te ontvangen.

Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Voor deze voorwaarden volg onderstaande links:

Royal Flora Holland | Algemene voorwaarden

Royal Flora Holland | Algemene voorwaarden (aanvulling handelsregeling online)

Voor Young Plants gelden andere Algemene Voorwaarden. Voor deze voorwaarden klik op onderstaande link:

Algemene Voorwaarden Young Plants